Tạo trang web đa ngôn ngữ bằng plugin

Tạo trang web đa ngôn ngữ bằng plugin

Làm cách nào để tạo một trang web đa ngôn ngữ đơn giản bằng plugin? Gsviec xin giới thiệu các phương pháp tiến hành. Để tạo web đa ngôn ngữ bằng plugin? Mặc dù có nhiều plugin hỗ trợ để tạo web đa ngôn ngữ. Nhưng Gsviec cảm thấy Polylang Pro khá dễ cấu hình,

Tạo trang web đa ngôn ngữ bằng plugin Đọc thêm »