• Tất cả
 • Blockchain
 • Coupon
 • DevChat
 • Devops
 • Git
 • Javascipt
 • Magento
 • Other
 • Phalcon
 • PHP
 • Startup
 • Webdev
 • Wordpress

Phalcon

Phalcon

API Authentication sử dụng JWT trong PHP(Phalcon)

Việc lấy thông tin user cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần truyền thêm token đã nhận được sau khi login để xác thực và nhận về thông tin user. Bạn có thể xem chi tiết cách dùng nó tại đây https://github.com/lackky/api/blob/master/app/library/Auth/AuthenticationMiddleware.php#L45-L53, Nếu bạn truyền sai token, thì sẽ nhận được kết quả token_invalid […]

API Authentication sử dụng JWT trong PHP(Phalcon) Đọc thêm »

Hướng dẫn dùng Faker để tạo dữ liệu cho môi trường phát triển

Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn dùng một thư viện đó là Faker để tạo ra giữ liệu giả cho trang web của chúng ta. Như các bạn biết việc dùng dữ liệu thật  trong môi trường development là một ý tưởng rất là tệ. Bạn có thể tạo dữ

Hướng dẫn dùng Faker để tạo dữ liệu cho môi trường phát triển Đọc thêm »

Xây dựng một microservice Phalcon với Vision API của Microsoft

Mục đích bài viết này tôi sẽ chỉ bạn một cách nhanh nhất xây dựng một microservice trên Phalcon, sau đó kết nối microservice thông qua REST API. Bài toán đặt ra Khi người dùng gửi một hình ảnh thì hãy cho biết hình ảnh đó có kích thước, màu sắc, là động vật hay

Xây dựng một microservice Phalcon với Vision API của Microsoft Đọc thêm »

Scroll to Top