web thương mại điện tử

livechat 1

Cài đặt công cụ chat trực tuyến (Livechat) trong website

Phải thừa nhận rằng: công cụ trực tuyến (chat trực tuyến – Live chat) đang là công cụ phổ biến và mang lại nhiều lợi ích cho các website. Khách hàng và bạn sẽ có một cuộc nói chuyện nhanh chóng. Việc này hỗ trợ cho các bạn chăm sóc khách hàng tốt hơn; nhất […]

Cài đặt công cụ chat trực tuyến (Livechat) trong website Đọc thêm »

Scroll to Top