plugin

Dùng plugin cho người mới cài wordpress

Plugin trên WordPress – Người mới dùng cần biết

Đối với người mới dùng WordPress (WP), điều khó khăn là bạn không phải coder chuyên nghiệp. Thế nên, việc dùng plugin là công việc cần thiết. Vì đó là việc nhanh nhất để tối ưu website WP của bạn. Tại sao bạn chọn thiết kế web bằng WordPress? Gsviec đã thực hiện thiết kế

Plugin trên WordPress – Người mới dùng cần biết Đọc thêm »

Scroll to Top