amazon

Cách nhận credit từ Amazon Web Services – AWS credits

Có một phương pháp giúp bạn tiết kiệm hóa đơn AWS đó chính là AWS credit (Tín dụng của Amazon web services). AWS credit được sử dụng cho hóa đơn dịch vụ lưu trữ đám mây của AWS với những dịch vụ đủ điều kiện và được áp dụng đến khi được dùng hết hoặc

Cách nhận credit từ Amazon Web Services – AWS credits Đọc thêm »

Scroll to Top