Cách tính phí dùng dich vụ Amazon Web Service

Amazon cung cấp cho ta một giao diện web để tính toán chi phí sử dụng dịch vụ của nó gọi là AWS calculator. Bất kỳ ai, ngay cả những người chưa đăng ký AWS, đều có thể sử dụng AWS calculator.

Trong bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nó để ước lượng chi phí dùng Amazon S3, nếu bạn chưa biết S3 là gì thì nên xem bài viết Amazon S3 là gì và tại sao bạn nên dùng nó

Bản giá dịch vụ

Trong Amazon S3 bạn cần chú ý rằng khi bạn chọn nơi lưu trữ dữ liệu ở vị trí khác nhau thì giá tiền sẽ khác nhau, dưới đây là bản giá cho vị trí lưu trữ ở Mỹ và một nơi ở Nhật.

Bản giá S3 ở US West(Oregon):

Bản giá S3 ở Asia Pacific(Tokyo):

sự chênh lệnh ở trên là không lớn lắm, nhưng nếu dữ liệu bạn chứa lênh hàng ngàng Teribyte thì mới thấy sự khác biệt nhiều, còn lý do tại sao ở vùng Asia lại mắt hơn ở US thì hiện tại mình không biết, nếu anh em nào biết thì chia sẽ với

Kế đến là bản giá request(GET, PUT, COPY):

Bản giá S3 ở US West(Oregon):

Bản giá S3 ở Asia Pacific(Tokyo):

Cuối cùng là bản giá dữ liệu chuyển dổi hay còn gọi là băng thông:

Bản giá S3 ở US West(Oregon):

Bản giá S3 ở Asia Pacific(Tokyo):

Ước lượng giá cả

Tôi giả sử web site của bạn chứa nội dung video và hình ảnh là 52,900GB trong một tháng và phần ước lượng này sẽ dùng cho US West, thì biểu thức nó tính như sau:

Biểu thức tính Store(lưu trữ)

  • 52,900GB = 50,000GB + 2,900GB, thì tổng số tiền cho 50,000GB đầu tiên là 50,000GB * 0.023$ = 1150.0$

  • Tổng số tiền cho dữ liệu còn lại là 2,9200 * 0.022$ = 63.8$

Vậy tổng số tiền chi trả cho S3 dùng để lưu trữ trong tháng này là: 1150.0 + 63.8 = 1213.8$,

đây là số tiền chi trả cho lưu trữ thôi, kế đến chúng ta sẽ ước lượng giá cả lưu lương truy cập vào lưu trữ dữ liệu của bạn

Biểu thức tính Request:

Tôi giả sử website của bạn một tháng có 10,00031 tập tin gửi(PUT) lên Amazon S3 tức là bạn hoặc người dùng website của bạn upload lên S3, và chuyển 20,00031 tập tin chuyển ra khỏi bucket S3 trong một tháng, chuyển ra khỏi bucket S3 có nghĩa là số lượng người dùng đó truy cập vào Website của bạn như trong vi dụ này là mỗi tháng website bạn có 20,000*31=62,000 người truy cập, và cuối cùng tôi giả sử web của bạn xoá tập tin trong tháng này 5,000 tập tin.

  • Tổng số tập tin gửi lên Amazon S3 là: 10,000*31 = 310,000 request vậy số tiền là: (310,000 request * 0.005$)/1000 request = 1.55$

  • Tổng số tập tin chuyển khỏi Bucket S3 là 20,000*31 = 620,000 request vậy số tiền là: (620,000 request * 0.004$)/10,000 request = 0.25$

  • Tổng số tập tin xoá đi là 5000: vì Delete trên S3 sẽ không tốn phí do đó số tiền trong trường hợp này là: 0$

vậy tổng số tiền trong trường hợp này là: 1.55$ + 0.25$ = 1.80$

Biểu thức tính băng thông:

Chúng tôi giả sử website của bạn băng thông tiêu dùng cho một ngày là 1TB do đó một tháng là 31*1TB = 31TB

  • Tổng số tiền cho 10TB là: 10TB= 101024GB do đó số tiền là: 101024*0.09$ =921.51$

  • Tổng số tiền cho 21TB còn lại là: 2110240.085$ =1,827.84$

Vậy tổng số tiền băng thông mà bạn chi trả cho tháng này là: 921.51$ + 1,827.84$ = 2,749.25$

chú ý là dữ liêuh băng thông chuyển ra khỏi S3 mới tính phí, còn dữ liệu chuyện vào S3 thì không tốn phí

cuối cùng số tiền mà bạn phải chi trả là: 1213.8$ + 1.80$ + 2,749.25$ = 3964.85

Làm thế nào áp dụng nó vào dự án thực tế

Trong ví dụ tôi đã hướng dẫn bạn tính toán cụ thể chi tiết như thế nào, phần này tôi sẽ giả sử bài toán thực tế của Website bạn như sau.

Giả sử có 1 người dùng họ request tức upload và download trung bình là 1M, trong đó upload 900,000 upload và 5,000,000 request(GET) trong 1 ngày

Do đó với website có khoảng 1,000,000 người dùng, trong đó mỗi người dùng tôi giả sử họ upload 3 lần(time) và chỉ có 30% người dùng upload trong tổng số người dùng, còn GET request thì là 50% và 10 time.

  • PUT requests (Uploads): 27,000,000 cho 1 tháng (1,000,000 users * 30% * 3 times * 30 days = 27,000,000 requests)

  • GET requests: 150,000,000 cho 1 tháng (1,000,000 users * 50% * 10 times * 30 days = 150,000,000 requests)

  • Data transfer: 1 MB per request

hình dưới này demo cho quá trình sử dụng S3 bucket của ứng dụng website bạn.

chúng ta có thể tính thủ công như hướng dẫn của tôi ở trên, nhưng phần này tôi sẽ hướng dẫn dùng giao diện web của aws caculator làm chuyện đó, trước tiên bạn truy cập đường dẫn sau https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html sau đó ở mục service bạn chọn là Amazon S3 mặc định tôi chọn region là US standard nếu bạn muốn chọn khu vực khác thì chỉ việc select nó

sau đó bạn điền vào dữ liệu bạn lưu trữ trên S3 bucket, trong trường hợp này là 27,000,000M= 27,000GB

còn dữ liệu tranfer ra khỏi S3 là 150000GB = 150,000,000 request/1000

sau đó bạn click tab “Estimate of your Monthly Bill” để thấy chi tiết dịch vụ bạn dùng trong trường hợp này tổng số tiền bạn phải chi tiêu là: 13283.07$

nếu như bạn muốn lưu lại kết quả ở trên cũng như share nó cho đối tác của bạn thì click vào button”Save and Share” thì sẽ có kết quả như sau.

bạn có thể truy cập đường dẫn này dể xem: https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html#r=IAD&s=S3&key=calc-97528BF6-9F96-428F-9CDC-413B59923526

Kết luận

Trên đây tôi đã hướng dẫn các bạn ước lượng chi phí dùng S3 nhưng bạn có thể áp dụng nó cho bất kỳ dịch vụ nào của Amazon Web Service. Nếu bạn có cách nào nhanh hơn hãy chia sẽ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *