• Tất cả
 • Blockchain
 • Coupon
 • DevChat
 • Devops
 • Git
 • Javascipt
 • Magento
 • Other
 • Phalcon
 • PHP
 • Startup
 • Webdev
 • Wordpress

Localhost là gì

Localhost là từ ghép của hai chữ “local” và “host“. Local dịch theo nghĩa IT là máy tính của bạn, Host theo nghĩa IT là máy chủ. Vậy localhost nghĩa là một máy chủ được vận hành trên máy tính của bạn. Localhost bao gồm nhiều ứng dụng đi kèm với nhau và tất cả […]

Localhost là gì Đọc thêm »

Bắt đầu học PHP

Làm thế nào để bắt đầu học PHP một cách đúng nhất, tôi nhận khả là nhiều câu hỏi từ các bạn sinh viên muốn học lập trình web bằng PHP, nhưng không biết bắt đầu như thế mặc dù trên mạng có khá nhiều hướng dẫn. Do đó việc đầu tiên trước khi đưa

Bắt đầu học PHP Đọc thêm »

Scroll to Top