Localhost là gì

Localhost là từ ghép của hai chữ “local” và “host“. Local dịch theo nghĩa IT là máy tính của bạn, Host theo nghĩa IT là máy chủ. Vậy localhost nghĩa là một máy chủ được vận hành trên máy tính của bạn.

Localhost bao gồm nhiều ứng dụng đi kèm với nhau và tất cả các ứng dụng đó sẽ kết hợp với nhau để tạo ra một môi trường có thể chạy mã nguồn trên máy tính của chính bạn bao gồm:

  • Phần mềm Webserver hiện nay có hai cái tên khá phổ biến đó là NginxApache
  • Phần mềm PHP để xử lý mã PHP vì chúng ta sẽ viết bằng ngôn ngữ PHP.
  • Phần mềm MySQL Server để lưu trữ và xử lý cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu thường được mình viết theo chữ tiếng Anh là database.
  • Phần mềm PHPMyAdmin để xem và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.

ở trên tôi chỉ khái niệm localhost cho môi trường phát triển PHP căn bản, có thể sau này bạn sẽ gặp các loại database khác nhau như MongoDB, MariaDB…

 

Cách hoạt động Localhost

Khi cài đặt Localhost vào máy tính rồi, thì máy tính của bạn đã có một phần mềm Webserver để chạy ứng dụng website với địa chỉ là http://127.0.0.1. Đây là địa chỉ IP dạng localhost, ngoài ra bạn cũng có thể chạy localhost với đường dẫn là http://localhost.

Thông thường khi cài Localhost, mỗi khi cần sử dụng bạn sẽ cần mở bảng điều khiển của localhost lên và kích hoạt cho nó khởi động các ứng dụng đi kèm.

 

This entry was posted in PHP and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *