Xử lý Form trong PHP(Form-phần 1) Buy now

Gsviec . 157 Videos
775 views

Category :

PHP

Content :

Một trong những ứng dụng quan trọng của PHP đó là giúp tương tác xử lý dữ liệu trên form của người sử dụng. Nhằm mục đích giúp cập nhật thông tin một cách linh động và dễ dàng quản lý chung hơn bởi sự kết hợp tuyệt vời của cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên để làm được điều ấy PHP yêu cầu form phải đáp ứng 1 số quy định chung đặt ra.

POST: Bảo mật hơn GET vì dữ liệu được gửi ngầm, không xuất hiện trên URL.

GET: Dữ liệu được gửi tường minh, chúng ta có thể nhìn thấy trên URL, đây là lý do khiến nó không bảo mật so với POST.

GET thực thi nhanh hơn POST vì những dữ liệu gủi đi luôn được webbrowser cached lại. Khi dùng phương thức POST thì server luôn thực thi và trả về kết quả cho client, còn phương thức GET ứng với cùng một yêu cầu đó webbrowser sẽ xem trong cached có kết quả tương ứng với yêu cầu đó không và trả về ngay không cần phải thực thi các yêu cầu đó ở phía server.

Đối với những dữ liệu luôn được thay đổi thì chúng ta nên sử dụng phương thức POST, còn dữ liệu ít thay đổi chúng ta dùng phương thức GET để truy xuất và xử lý nhanh hơn.

Release Date:

Mar 31/17 at 04:12

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:51
0:17:22
681 views
Sep 26/18 at 04:09
0:10:30
719 views
Mar 31/17 at 04:24