Giới thiệu pod trong kubernetes

Gsviec . 155 Videos
141 views

Category :

DevOps

Content :

Khi làm việc với kube thì việc tương tác với pod khá là thường xuyên , do đó hiểu nó sẽ giúp bạn deployment kubernetes nhanh chóng hơn

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jun 30/18 at 02:51

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
176 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
156 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
263 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
303 views
Jul 15/18 at 09:59