Bảo vệ thông tin mật khẩu Buy now

Gsviec . 157 Videos
1,151 views

Category :

PHP

Content :

Phần cấu hình thông tin của Server bạn là rất quan trọng chẵn hạn như mật khẩu database, mật khẩu dịch vụ sendmail... Việc bảo vệ nó là cần thiết do đó bạn nên đặt nó vào một tập tin nào đó, không nên khai báo thông tin mật khẩu ở khắp mọi nơi để tránh bị hacker tấn công

Ngoài ra việc đặt các thông tin vào một tập tin cấu hình giúp ta quản lý code dễ dàng hơn. Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Mar 28/17 at 03:54

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:51
0:17:22
681 views
Sep 26/18 at 04:09
0:10:30
719 views
Mar 31/17 at 04:24