Khóa Học WordPress Căn Bản

Gsviec . 151 Videos
350 views

Category :

Wordpress

Content :

Trong serie bài học này, bạn sẽ bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất cực kỳ cần thiết đối với tất cả những người có mong muốn tự làm và quản trị được một website bằng WordPress.

Bạn sẽ tự làm được ít nhất một website hoàn chỉnh. Sau này không cần thuê ai nữa, thích web nào là làm web đó. Thiết kế web không khó như bạn tưởng. Học MỘT lần, dùng CẢ ĐỜI!

Release Date:

Mar 25/17 at 03:15

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:34
360 views
Mar 29/17 at 05:45
0:8:22
296 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:52
308 views
Mar 29/17 at 03:24
0:0:58
350 views
Mar 29/17 at 03:24
0:6:8
315 views
Mar 29/17 at 01:48
0:2:28
0:5:22
316 views
Mar 28/17 at 11:31