Giới thiệu Linode và DO

Gsviec . 157 Videos
1,214 views

Category :

DevOps

Content :

Để có được môi trường phát triển Linux bạn có thể cài đặt nó trên máy bạn nhưng tôi khuyên bạn nên dùng Cloud Sử dụng một cloud DO https://goo.gl/MXZZbD hoặc Linode https://goo.gl/kAoNFa

Vì đằng nào bạn cũng sẽ triển khai dự án thực tế trên đó Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jul 18/17 at 02:53

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
210 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
186 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
302 views
Jul 15/18 at 10:13