Giới thiệu Linode và DO

Gsviec . 144 Videos
1,078 views

Category :

DevOps

Content :

Để có được môi trường phát triển Linux bạn có thể cài đặt nó trên máy bạn nhưng tôi khuyên bạn nên dùng Cloud Sử dụng một cloud DO https://goo.gl/MXZZbD hoặc Linode https://goo.gl/kAoNFa

Vì đằng nào bạn cũng sẽ triển khai dự án thực tế trên đó Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jul 18/17 at 02:53

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:37
1,199 views
Apr 5/17 at 02:52
0:3:0
984 views
Apr 5/17 at 02:53
0:3:27
885 views
Apr 5/17 at 02:54
0:4:57
708 views
Apr 5/17 at 02:57
0:5:46
884 views
Apr 5/17 at 03:12
0:7:17
637 views
Apr 5/17 at 03:25
0:3:37
467 views
Apr 5/17 at 03:36
0:6:20