Tái cấu trúc (refactor) lại đoạn PDO Buy now

Gsviec . 157 Videos
675 views

Category :

PHP

Content :

Tái cấu trúc (refactor) lại đoạn code của bạn, để hiểu rõ refactor là gì thì bạn có thể hiểu như sau:

Refactoring không đơn giản là làm cho code mình rõ ràng hơn mà còn là cách bố cục lại code sao cho nó thành các part (thông thường, người ta đưa các xử lý, thuật toán thành các method), tối ưu thuật toán, tổ chức lại biến...để làm sao nó (là class, hay lớn hơn là module) có thể được sử dụng lại ở đâu đó, hay để nâng cấp dễ dàng (hạn chế các xung đột hay chỉnh sửa quá nhiều trong system mới)

Release Date:

Mar 28/17 at 03:42

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:51
0:17:22
681 views
Sep 26/18 at 04:09
0:10:30
719 views
Mar 31/17 at 04:24