Tái cấu trúc (refactor) lại đoạn PDO

Gsviec . 155 Videos
261 views

Category :

PHP

Content :

Tái cấu trúc (refactor) lại đoạn code của bạn, để hiểu rõ refactor là gì thì bạn có thể hiểu như sau:

Refactoring không đơn giản là làm cho code mình rõ ràng hơn mà còn là cách bố cục lại code sao cho nó thành các part (thông thường, người ta đưa các xử lý, thuật toán thành các method), tối ưu thuật toán, tổ chức lại biến...để làm sao nó (là class, hay lớn hơn là module) có thể được sử dụng lại ở đâu đó, hay để nâng cấp dễ dàng (hạn chế các xung đột hay chỉnh sửa quá nhiều trong system mới)

Release Date:

Mar 28/17 at 03:42

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:51
0:17:22
30 views
Sep 26/18 at 04:09
0:10:30
261 views
Mar 31/17 at 04:24
0:9:1
292 views
Apr 1/17 at 09:03
0:26:20
292 views
Mar 31/17 at 04:03
0:10:12
701 views
Mar 29/17 at 05:45
0:16:51
261 views
Mar 28/17 at 04:32