Cấu hình Wordpress với Cloudfront và S3

Gsviec . 157 Videos
895 views

Category :

Wordpress

Content :

Với những website có đặc thù thường xuyên phải lưu trữ & chia sẻ hình ảnh hay video trong các bài viết cũng như có các nhóm bạn đọc phân bổ rộng rãi ở các vùng miền khác nhau trên thế giới thì website sẽ chạy khá là chậm nhưng nếu dùng S3 và CloudFront để giải quyết vấn đề đó thì khá là ngon

https://github.com/humanmade/S3-Uploads https://gsviec.com/blog/tang-toc-wordpress-voi-cloudfront

Release Date:

Apr 18/17 at 12:27

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
895 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
611 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
735 views
Mar 29/17 at 03:24