vagrant

Giới thiệu Vagrant

Giới thiệu Chúng ta thường dùng những môi trường giả lập như Xampp, Wamp,… để phát triển một ứng dụng web trên môi trường window. Tuy nhiên, khi triển khai ứng dụng web lên server thực sự thì môi trường trên server (linux) lại khác biệt hoàn toàn so với môi trường giả lập mà

Giới thiệu Vagrant Đọc thêm »

Bắt đầu học PHP

Làm thế nào để bắt đầu học PHP một cách đúng nhất, tôi nhận khả là nhiều câu hỏi từ các bạn sinh viên muốn học lập trình web bằng PHP, nhưng không biết bắt đầu như thế mặc dù trên mạng có khá nhiều hướng dẫn. Do đó việc đầu tiên trước khi đưa

Bắt đầu học PHP Đọc thêm »

Scroll to Top