Khoá học Phalcon 101

Trong hơn 3 năm qua tôi đã nghiên cứu và làm việc trên Phalcon Framework để xây dựng ứng dụng online theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình xây và phát triển dựng dự án cho khách hàng, chúng tôi đã nhận thấy những ưu điểm vượt trội của Phalcon framework so với các PHP framework

Vì vậy tôi quyết định mở khóa học Phalcon này để chia sẽ những hiểu biết của tôi cho các bạn trẻ muốn học Phalcon. Toàn bộ mã nguôn khóa học bạn có thể xem https://github.com/gsviec/phalcon-canban

0:2:3
Giới thiệu khóa học Phalcon PHP Free
Trong hơn 4 năm qua tôi đã nghiên cứu và làm việc trên Phalcon Framework để xây dựng ứng dụng online theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình xây và phát triển dựng dự án cho khách hàng, chúng tôi đã nhận thấy những ưu điểm vượt trội của Phalcon framework so với các PHP framework Vì vậy tôi quy...
9,514 views.  Apr 28/17 at 12:58
0:2:46
Cài đặt Phalcon Free
Phalcon nó là extension PHP do đó bạn có thể cài đặt dễ dàng trên Window hay LInux nhưg trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt thông qua Docker Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban
1,388 views.  Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
Cài đặt Phalcon Dev Tools Free
Chúng ta có khá là nhiều cách cài đặt Phalcon Dev Tools, trước tiên bạn cần vào trang hướng dẫn nó tại đây https://github.com/phalcon/phalcon-devtools Cách sử dụng bạn có thể tham khảo đường dẫn này https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/tools.html Để xem nhiều video bạn có thể truy c...
1,343 views.  Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
Tạo khung sường ứng dụng Phalcon PHP Free
Không giống như các FW PHP khác khi bạn cài đặt Phalcon nó chỉ là một extendion do đó bạn cần phải tự tạo các khung sườn cho dự án riêng của bạn, do đó bạn có thể tuỳ biến dễ dàng đây cũng chính là một trong điểm mạnh của Phalcon PHP nhưng cũng chính là điểm yếu của nó, nếu bạn nào theo trường phái ch...
1,291 views.  Apr 28/17 at 01:06
0:2:0
Chọn IDE phù hợp để phát triển ứng dụng Phalcon PHP Free
Như bạn biết là để viết code PhalconPHP thì ta có thể dùng notepad để viết cũng được nhưng không ai làm thế cả, vì vậy tôi sẽ đưa cho bạn những lời khuyên chọn IDE hay Editor hợp lý khi bắt đầu học Phalcon Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon...
671 views.  Apr 28/17 at 01:14
0:6:7
Giới thiệu class Config của Phalcon PHP Free
Phalcon cung cấp cho ta khá là nhiều cách đọc tập cấu hình thông qua định dạng tập tin như php, yaml, json, ini bạn có thể xem chi tiết tại đây https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/config.html Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
1,050 views.  Apr 28/17 at 01:07
0:13:51
Giới thiệu tính năng Loader Free
Documents: https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/loader.html API: https://docs.phalconphp.com/en/latest/api/Phalcon_Loader.html Khi bạn làm việc với PHP thì bạn có sử dụng các hàm include, required để nạp file vào nhưng cái này chỉ hợp lý với dự án bạn cái vài tập tin thôi, chứ dự án...
3,655 views.  Apr 30/17 at 03:12
0:8:54
Giới thiệu các service trong Phalcon Free
Mặc định Phalcon nó sẽ tải các service(Component) mặc định như request, cookie, router, etc, xem thêm tại đây https://github.com/phalcon/cphalcon/blob/master/phalcon/di/factorydefault.zep Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban
7,925 views.  Apr 30/17 at 03:20
0:2:39
Giới thiệu routing trong Phalcon Free
Route dịch ra có nghĩa là tuyến đường, nghe chẳng có tý gì liên quan đến lập trình nhưng ta có thể hiểu rằng route nó nằm vai trò chỉ đường cho yêu cầu (request) đi đến đâu. Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com/playlist/khoa-hoc-phalcon-can-ban
3,638 views.  Apr 30/17 at 03:19
0:2:21
Giới thiệu tập tin index Free
Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
1,623 views.  Apr 30/17 at 03:25
0:4:35
Giới thiệu Controller trong Phalcon Free
Trong Phalcon PHP để tạo một controller thì quy tắc đặt tên tập tin nó như sau: "Tên tập tin" + Controller.php Lúc này đường dẫn của bạn sẽ như sau: http://ten-web-site/controller/ nó sẽ lấy action index làm mặc định khi bạn gõ đường dẫn trên Tất nhiên bạn vẫn có thể không dùng hậu tố Controller...
2,309 views.  May 2/17 at 04:09
0:8:14
Request và Respone trong Controller Phalcon Free
Trong phần này bạn sẽ hiểu các thành phần cơ bản của request và response của Phalcon Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
2,066 views.  May 2/17 at 04:34
0:4:58
Giới thiệu View trong Phalcon Free
Khi bạn tạo controller với tên là LoginController.php thì view mặc định của nó là login tất nhiên bạn vẫn có thể thây đổi điều này. Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
3,775 views.  May 2/17 at 05:39
0:10:13
GIới thiệu Volt template engine trong Phalcon Free
Hầu hết khi bạn làm việc với view trong Phalcon PHP thì bạn sẽ làm trên volt, do đó nắm rõ Volt giúp cho bạn code nhanh hơn khi làm việc các dự án Phalcon PHP
3,247 views.  May 3/17 at 09:31
0:9:1
Kế thừa template trong volt Phalcon Free
Khi bạn làm việc với các dự án thực tế thì bạn cần phải cấu hình lại cấu trúc thư mục view trong Phalcon PHP để việc tái sử dụng code cũng như dễ maintainer sau này thì video này dành cho bạn
2,948 views.  May 3/17 at 09:34
0:5:0
Tag helper trong Phalcon PHP Free
Nếu bạn nào muốn tiết kiệm thời gian viết mã code html thì hãy dùng tag helper trong Phalcon, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cơ bản cho các bạn Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
2,675 views.  May 3/17 at 09:42
0:3:26
Tắt chế độ cache trong Volt khi phát triển Phalcon Free
Nếu bạn nào đã từng làm Phalcon thì mỗi lần bạn thây đổi layout thì code bạn nó không thây đỗi, do đó bạn cần phải tắt cache đi Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
9,592 views.  May 3/17 at 09:43
0:6:55
Giới thiệu thành phần Flash và FlashSession trong Phalcon Free
Nếu bạn nào muốn xuất hiện câu thông báo tin nhắn khi đăng nhập hoặc báo lỗi thì hãy dùng component Flashing Messages mà Phalcon nó cung cấp, trong video này bạn sẽ hiểu được cách thức làm việc nó. Để hiểu rõ hơn bạn có thể xem nó trên dây https://docs.phalconphp.com/en/3.0.2/reference/flash.html...
6,236 views.  May 4/17 at 03:46
0:3:31
Giới thiệu thành phần Session trong Phalcon Free
Mặc định PHP nó đã có session rồi nhưng nếu bạn dùng Phalcon Session thì việc cấu hình hay quản lý nó sẽ đơn giản hơn, ví dụ như cấu hình session sử dụng redis thây vì phải dùng File Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
2,470 views.  May 4/17 at 04:04
0:3:44
Thêm function php trong Volt Free
Nếu bạn muốn gọi function nằm ngoài danh sách Volt cung cấp thì mình sử dung thế nào thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com
7,058 views.  May 9/17 at 01:19