Khóa Học Docker nâng cao

Trong serie bài học này, bạn sẽ học cách tối ưu hoá một image docker khi chạy trên môi trường production, đồng thời chúng tôi sẽ hướng dẫn triển khai các công cụ thường dùng trong giới DevOps hiện nay.

Toàn bộ mã nguồn demo bạn có thể tải qua đường dẫn này https://github.com/gsviec/docker-canban