Quản lý video và hình ảnh trong WordPress

Nội dung bài giảng

WordPress cung cấp cho ta một trình quản lý media thật là tuyệt vời; với nó việc thêm hay xoá hình ảnh không thể dễ dàng hơn.

Ngoài công cụ quản lý media của WP, các bạn có thể tích hợp thêm plugin tối ưu hình ảnh cho web WP. Với các công cụ này, việc viết và đăng bài lên web WP rất nhanh chóng và dễ dàng chuẩn SEO. Đối với các web thương mại điện tử; việc tối ưu nhanh chóng hình ảnh giúp ích khá nhiều thời gian viết bài, đăng sản phẩm.

Scroll to Top