Khóa học Docker Căn bản

Gsviec . 155 Videos
2,222 views

Category :

TOOL

Content :

Gần đây Docker đang được thảo luận và gây được nhiều chú ý trong cộng đồng công nghệ trên thế giới, với nhiều hứa hẹn trong tương lai. Các hãng công nghệ lớn như Google, Amazon, Microsoft đã bắt đầu hỗ trợ Docker trên nền tảng của họ, và ở Sài gòn có luôn cộng đồng Docker nếu bạn thích có thể tham gia meetup tại đây Vậy Docker là gì?

Release Date:

Mar 20/17 at 09:35

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
405 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,222 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
769 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
461 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
437 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
776 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
444 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50