Bài 15: Demo security group Buy now

Phalcon . 33 Videos
101 views

Category :

aws

Content :

Chào mừng các bạn đến với khoá aws-101 trên gsviec, trong video trước chúng ta đã đi qua khái niệm security aws là gì rồi, thì video này ta sẽ cùng thực hành trên aws để hiểu rõ hơn.

Release Date:

25d ago

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
1
0:5:6
20 views
Oct 25/20 at 03:02
2
0:5:6
3
0:5:6
21 views
Oct 25/20 at 03:02
4
0:6:6
5
0:6:6
101 views
Oct 25/20 at 03:02
7
0:8:03
8
0:13:03
46 views
Oct 25/20 at 03:02
9
0:13:03
10
0:04:16
11
0:04:16
12
0:03:16
13
0:09:16
45 views
Oct 25/20 at 03:19
0:08:16