Bài 3: Giới thiệu edge location Buy now

Phalcon . 33 Videos
21 views

Category :

default

Content :

Edge Locations trong AWS

Hiện tại aws cung cấp các Edge Locations như CDN là Amazon cloudfront dùng để phân phối và truyền tải media, Router53 cung cấp các dịch vụ DNS, API gateway thì cung cấp cho ta các severless rest api

Vào thời điểm hiện tại thì aws có hơn 100 edge location trên thế giới, các bạn chú ý các edge này có thể có bên trong hoặc bên ngoài region nha, ví dụ ở Ấn độ AWS không có region nhưng có 2 edge locations in India at Hyderabad và New Delhi see https://www.techcircle.in/2019/02/13/amazon-web-services-adds-two-edge-locations-in-india/

Lấy một ví dụ cụ thể, tôi giả sử website của tôi khách hàng chủ yếu là người mỹ do đó tôi sẽ đặt server tại US East(V.Nirginia) để cho người dùng có trải nghiệm tốt nhất khi xem video và hình ảnh, nhưng tôi sẽ giả sữ khi website bạn làm ăn tốt bên thị trường Ấn Độ,

lúc này người dùng truy cập video và hinh ảnh sẽ chập hơn so với bên Mỹ do đó để khắc phục chyện này chúng ta sẽ dùng Amazon Cloud Front (CDN).

Nói sơ qua Amazon Cloud Front là khi người dùng bên Ấn độ truy cập hình ảnh hoặc video lần đầu tiên https://lackky.com/ thì nó sẽ download các hình ảnh từ Oregon(us-west-2) về 2 edge locations in India at Hyderabad và New Delhi, và cache trên đó, do đó khi có người dùng thứ 2... thì nó sẽ lấy hình ảnh trên India at Hyderabad và New Delhi nếu tôi đang sống ở ấn độ

Release Date:

Oct 25/20 at 02:55

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
1
0:5:6
20 views
Oct 25/20 at 03:02
2
0:5:6
0:5:6
21 views
Oct 25/20 at 03:02
4
0:6:6
5
0:6:6
101 views
Oct 25/20 at 03:02
7
0:8:03
8
0:13:03
46 views
Oct 25/20 at 03:02
9
0:13:03
10
0:04:16
11
0:04:16
12
0:03:16
13
0:09:16
45 views
Oct 25/20 at 03:19
15
0:08:16