Cài đặt Docker

Gsviec . 144 Videos
823 views

Category :

DevOps

Content :

Để cài đặt Docker thì bạn vào trang chủ https://docs.docker.com/engine/installation/ sau đó chọn phiên bản bạn muốn cài đặt.

Docker được công bố tại Santa Clara, California, on March 15, 2013 bởi Solomon Hykes ban đầu nó viết bằng Python nhưng về sau nó được viết lại golang bởi hiệu năng của nó.

Bởi vì Docker sử dụng công nghệ LXC do đó nếu bạn muốn tìm hiểu sau hơn thì có thể tham khảo https://linuxcontainers.org/

Containers Nó không phải là một Virtual Machines

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Apr 5/17 at 02:52

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:37
823 views
Apr 5/17 at 02:52
0:3:0
648 views
Apr 5/17 at 02:53
0:3:27
590 views
Apr 5/17 at 02:54
0:4:57
466 views
Apr 5/17 at 02:57
0:5:46
571 views
Apr 5/17 at 03:12
0:7:17
434 views
Apr 5/17 at 03:25
0:3:37
304 views
Apr 5/17 at 03:36
0:6:20