Cấu hình https cho localhost Buy now

Phalcon . 33 Videos
8 views

Category :

default

Content :

Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng nginx và docker để cấu hình https cho localhost Bạn có thể xem file cấu hình nginx tại đây https://github.com/lackky/api/blob/master/docker/nginx.conf

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Aug 17/20 at 03:07

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist