Giới thiệu CloudFront của Amazon Web Service

Gsviec . 155 Videos
515 views

Category :

DevOps

Content :

Amazon Cloudfront là mạng CDN phân phối nội dung tĩnh và streaming toàn cầu của Amazon. Khi bạn sử dụng CDN sẽ giúp cho khách truy cập nhanh vào dữ liệu máy chủ web gần họ nhất thay vì phải truy cập vào trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp hosting bạn đang dùng.

https://gsviec.com/blog/tang-toc-wordpress-voi-cloudfront

Release Date:

Apr 18/17 at 09:34

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
140 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
122 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
213 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
250 views
Jul 15/18 at 09:59
0:9:4
182 views
Jul 15/18 at 09:44