Giới thiệu CloudFront của Amazon Web Service

Gsviec . 144 Videos
385 views

Category :

DevOps

Content :

Amazon Cloudfront là mạng CDN phân phối nội dung tĩnh và streaming toàn cầu của Amazon. Khi bạn sử dụng CDN sẽ giúp cho khách truy cập nhanh vào dữ liệu máy chủ web gần họ nhất thay vì phải truy cập vào trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp hosting bạn đang dùng.

https://gsviec.com/blog/tang-toc-wordpress-voi-cloudfront

Release Date:

Apr 18/17 at 09:34

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:37
1,199 views
Apr 5/17 at 02:52
0:3:0
984 views
Apr 5/17 at 02:53
0:3:27
885 views
Apr 5/17 at 02:54
0:4:57
708 views
Apr 5/17 at 02:57
0:5:46
884 views
Apr 5/17 at 03:12
0:7:17
637 views
Apr 5/17 at 03:25
0:3:37
467 views
Apr 5/17 at 03:36
0:6:20