Backup dữ liệu Wrodpress qua SSH

Gsviec . 157 Videos
523 views

Category :

TOOL

Content :

Việc Backup dữ liệu là điều cần thiết không thể tránh khỏi nếu như bạn đang vận hành một Website, do đó trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng lệnh SCP để backup

Release Date:

Mar 23/17 at 05:10

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
523 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,759 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
944 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
613 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
545 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
985 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
556 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50