Backup dữ liệu Wrodpress qua SSH

Gsviec . 155 Videos
378 views

Category :

TOOL

Content :

Việc Backup dữ liệu là điều cần thiết không thể tránh khỏi nếu như bạn đang vận hành một Website, do đó trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng lệnh SCP để backup

Release Date:

Mar 23/17 at 05:10

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
378 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,105 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
726 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
425 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
408 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
740 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
416 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50