Backup dữ liệu Wrodpress qua SSH

Gsviec . 157 Videos
475 views

Category :

TOOL

Content :

Việc Backup dữ liệu là điều cần thiết không thể tránh khỏi nếu như bạn đang vận hành một Website, do đó trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng lệnh SCP để backup

Release Date:

Mar 23/17 at 05:10

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
475 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,482 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
860 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
543 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
502 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
888 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
509 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50