Backup dữ liệu Wrodpress qua SSH

Gsviec . 155 Videos
406 views

Category :

TOOL

Content :

Việc Backup dữ liệu là điều cần thiết không thể tránh khỏi nếu như bạn đang vận hành một Website, do đó trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng lệnh SCP để backup

Release Date:

Mar 23/17 at 05:10

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
406 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,222 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
770 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
461 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
437 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
777 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
444 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50