Backup dữ liệu Wrodpress qua SSH

Gsviec . 157 Videos
672 views

Category :

TOOL

Content :

Việc Backup dữ liệu là điều cần thiết không thể tránh khỏi nếu như bạn đang vận hành một Website, do đó trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn dùng lệnh SCP để backup

Release Date:

Mar 23/17 at 05:10

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
671 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
3,606 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
1,137 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
856 views
Mar 28/17 at 10:35