Giới thiệu tổng quan về Git và Github

Gsviec . 144 Videos
489 views

Category :

TOOL

Content :

Git và Github được sử dụng khá phổ biến trong giới lập trình viên, chắc hẳn bạn sẽ thấy nhiều đường kho mã nguồn có link từ Github.com. Nó rất tiện lợi và an toàn, đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc nhóm. Để sử dụng Git và Github bạn cần có những kiến thức cơ bản dòng lệnh trên Linux (vì cơ bản Git được xây dựng trên Linux).

Release Date:

Mar 17/17 at 01:41

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:7:49
522 views
Mar 29/17 at 06:06
0:2:58
1,611 views
Mar 29/17 at 05:51
0:6:16
243 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:29
241 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:52
489 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:53
258 views
Mar 28/17 at 10:07
0:9:18
258 views
Mar 28/17 at 10:35
0:3:50