Giới thiệu tổng quan về Git và Github

Gsviec . 155 Videos
740 views

Category :

TOOL

Content :

Git và Github được sử dụng khá phổ biến trong giới lập trình viên, chắc hẳn bạn sẽ thấy nhiều đường kho mã nguồn có link từ Github.com. Nó rất tiện lợi và an toàn, đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc nhóm. Để sử dụng Git và Github bạn cần có những kiến thức cơ bản dòng lệnh trên Linux (vì cơ bản Git được xây dựng trên Linux).

Release Date:

Mar 17/17 at 01:41

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
377 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,105 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
726 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
424 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
407 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
740 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
416 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50