Cấu hình SSH Key cho Github

Gsviec . 157 Videos
727 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ssh-key trên window, sau đó thêm ssh-key này vào config trên github để mỗi lần bạn commit(đưa) code lên Github không yêu cầu mật khẩu nữa.

Tôi sẽ demo video này trên hai nền tảng đó là Window và MacOS. Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 19/17 at 09:50

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
606 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
619 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
419 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
727 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
659 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
495 views
Mar 28/17 at 10:02