Đăng ký người dùng trong Phalcon

Gsviec . 144 Videos
1,075 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Đăng ký người dùng là không thể thiếu trong các ứng dụng web do đó trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo người dùng trong Phalcon

Bạn sẽ học được cách kiểm tra dữ liệu hợp lệ từ người dùng hay không, cũng như kiểm tra user đó có tồn tại trong database hay không!

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jun 5/17 at 02:39

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
620 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
616 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
710 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
516 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,770 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,064 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,128 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,313 views
Apr 30/17 at 03:20