Đăng ký người dùng trong Phalcon

Gsviec . 155 Videos
1,135 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Đăng ký người dùng là không thể thiếu trong các ứng dụng web do đó trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo người dùng trong Phalcon

Bạn sẽ học được cách kiểm tra dữ liệu hợp lệ từ người dùng hay không, cũng như kiểm tra user đó có tồn tại trong database hay không!

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jun 5/17 at 02:39

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
709 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
717 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
801 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
608 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,849 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,151 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,200 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,392 views
Apr 30/17 at 03:20