Giới thiệu Bitbucket

Gsviec . 144 Videos
175 views

Category :

TOOL

Content :

Nếu bạn nào đã tứng sử dụng Github thì cũng biết nó có một nhược điểm đó là chi phí cho gói private khá là mắc, so với người dùng cá nhân do đó hôm nay tôi giới thiệu bạn Bitbucket nó cũng như Github nhưng có gói private miển phí cho bạn

Release Date:

Mar 17/17 at 05:03

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:7:49
447 views
Mar 29/17 at 06:06
0:2:58
1,121 views
Mar 29/17 at 05:51
0:6:16
178 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:29
171 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:52
374 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:53
175 views
Mar 28/17 at 10:07
0:9:18
178 views
Mar 28/17 at 10:35
0:3:50