Giới thiệu Bitbucket

Gsviec . 155 Videos
408 views

Category :

TOOL

Content :

Nếu bạn nào đã tứng sử dụng Github thì cũng biết nó có một nhược điểm đó là chi phí cho gói private khá là mắc, so với người dùng cá nhân do đó hôm nay tôi giới thiệu bạn Bitbucket nó cũng như Github nhưng có gói private miển phí cho bạn

Release Date:

Mar 17/17 at 05:03

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
377 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,105 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
726 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
424 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
408 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
740 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
416 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50