Giới thiệu Bitbucket

Gsviec . 157 Videos
502 views

Category :

TOOL

Content :

Nếu bạn nào đã tứng sử dụng Github thì cũng biết nó có một nhược điểm đó là chi phí cho gói private khá là mắc, so với người dùng cá nhân do đó hôm nay tôi giới thiệu bạn Bitbucket nó cũng như Github nhưng có gói private miển phí cho bạn

Release Date:

Mar 17/17 at 05:03

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
474 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
2,482 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
860 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
542 views
Mar 28/17 at 10:35
0:2:53
502 views
Mar 28/17 at 10:07
0:3:52
888 views
Mar 28/17 at 11:31
0:6:16
509 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:50