Giới thiệu Bitbucket

Gsviec . 157 Videos
699 views

Category :

TOOL

Content :

Nếu bạn nào đã tứng sử dụng Github thì cũng biết nó có một nhược điểm đó là chi phí cho gói private khá là mắc, so với người dùng cá nhân do đó hôm nay tôi giới thiệu bạn Bitbucket nó cũng như Github nhưng có gói private miển phí cho bạn

Release Date:

Mar 17/17 at 05:03

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:29
671 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:58
3,606 views
Mar 29/17 at 05:51
0:7:49
1,137 views
Mar 29/17 at 06:06
0:9:18
856 views
Mar 28/17 at 10:35