Giới thiệu Bitbucket

Gsviec . 144 Videos
218 views

Category :

TOOL

Content :

Nếu bạn nào đã tứng sử dụng Github thì cũng biết nó có một nhược điểm đó là chi phí cho gói private khá là mắc, so với người dùng cá nhân do đó hôm nay tôi giới thiệu bạn Bitbucket nó cũng như Github nhưng có gói private miển phí cho bạn

Release Date:

Mar 17/17 at 05:03

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:7:49
483 views
Mar 29/17 at 06:06
0:2:58
1,336 views
Mar 29/17 at 05:51
0:6:16
212 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:29
209 views
Mar 28/17 at 11:31
0:3:52
440 views
Mar 28/17 at 11:31
0:2:53
218 views
Mar 28/17 at 10:07
0:9:18
223 views
Mar 28/17 at 10:35
0:3:50