Tạo vpc trên aws với công cụ terraform

Gsviec . 155 Videos
237 views

Category :

DevOps

Content :

AWS cung cấp cho ta một giao diện trực quan để tạo VPC nhưng nó chỉ phù hợp cho cá nhân thôi, nếu như bạn làm cho cty thì bạn nên dùng công cụ cloudformation hoặc terraform. Nó giúp cho chúng ra xây dựng VPC một cách tự động, cũng như tracking được sự thây đổi bên trong VPC như subnet, security group, VPN

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jul 15/18 at 09:44

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
176 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
156 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
262 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
303 views
Jul 15/18 at 09:59