Tách mã PHP và HTML trong lập trình PHP

Gsviec . 155 Videos
951 views

Category :

PHP

Content :

Bạn đã khá quen thuộc với viêc viết mã PHP và HTML, Css, javascript,... vào chung một tập tin php để thực thi câu lệnh PHP. Điều này làm code của bạn trở nên rối và khó quản lý.

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tách mã code PHP và HTML ra riêng biệt để cho việc quản lý code dễ hơn cũng như maintainers dễ dàng hơn

Release Date:

Mar 20/17 at 08:26

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:4:51
0:17:22
72 views
Sep 26/18 at 04:09
0:10:30
303 views
Mar 31/17 at 04:24
0:9:1
332 views
Apr 1/17 at 09:03
0:26:20
349 views
Mar 31/17 at 04:03
0:10:12
742 views
Mar 29/17 at 05:45
0:16:51
296 views
Mar 28/17 at 04:32