Tách mã PHP và HTML trong lập trình PHP

Gsviec . 144 Videos
301 views

Category :

PHP

Content :

Bạn đã khá quen thuộc với viêc viết mã PHP và HTML, Css, javascript,... vào chung một tập tin php để thực thi câu lệnh PHP. Điều này làm code của bạn trở nên rối và khó quản lý.

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tách mã code PHP và HTML ra riêng biệt để cho việc quản lý code dễ hơn cũng như maintainers dễ dàng hơn

Release Date:

Mar 20/17 at 08:26

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:10:12
477 views
Mar 29/17 at 05:45
0:10:7
374 views
Mar 29/17 at 04:54
0:6:29
0:2:4
0:5:24
0:11:43
298 views
Mar 29/17 at 03:59
0:5:8
444 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:59
249 views
Mar 29/17 at 03:25