Cách dùng vi căn bản

Gsviec . 144 Videos
731 views

Category :

DevOps

Content :

Có rất nhiều trình soạn thảo trong Linux nhưng trình soạn thảo vi là trình soạn thảo được nhiều người dùng Linux sử dụng nhất vì là nó chiếm ít tài nguyên mặc khác nó được thiết lập như một trình soạn thảo mặc định trên các bản phân phối của Linux/Unix.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jul 5/17 at 05:01

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:37
1,199 views
Apr 5/17 at 02:52
0:3:0
984 views
Apr 5/17 at 02:53
0:3:27
885 views
Apr 5/17 at 02:54
0:4:57
708 views
Apr 5/17 at 02:57
0:5:46
884 views
Apr 5/17 at 03:12
0:7:17
637 views
Apr 5/17 at 03:25
0:3:37
467 views
Apr 5/17 at 03:36
0:6:20