Cách dùng vi căn bản

Gsviec . 155 Videos
767 views

Category :

DevOps

Content :

Có rất nhiều trình soạn thảo trong Linux nhưng trình soạn thảo vi là trình soạn thảo được nhiều người dùng Linux sử dụng nhất vì là nó chiếm ít tài nguyên mặc khác nó được thiết lập như một trình soạn thảo mặc định trên các bản phân phối của Linux/Unix.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jul 5/17 at 05:01

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
140 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
122 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
213 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
250 views
Jul 15/18 at 09:59
0:9:4
182 views
Jul 15/18 at 09:44