Tự động mở rộng EC2(auto scale ec2)

Gsviec . 157 Videos
705 views

Category :

DevOps

Content :

Trong video trước tôi đã hướng dẫn các bạn cách tạo ELB là gì rồi, nhưng nó vẫn chưa có tính năng scale tự động, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm chuyện đó

Nếu bạn đưa ra chính sách mở rộng (Scaling Policies) sau đó Auto Scaling có thể khởi chạy hoặc xoá bỏ instance theo như nhu cầu ứng dụng của bạn tăng thêm hoặc giảm bớt. => Giả sử: web của bạn full tải CPU, RAM tối đa được 1k user truy cập cùng 1 lúc. Bạn sẽ dùng policy để khi CPU, RAM full thì hệ thống sẽ tự động add thêm instance mới vào để giảm tải cho server, ELB có trách nhiệm chia đều request cho các instance, khi đó CPU, RAM ko full nữa.

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Nov 26/17 at 06:02

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
210 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
186 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
302 views
Jul 15/18 at 10:13