Giới thiệu class Config của Phalcon PHP

Gsviec . 144 Videos
500 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Phalcon cung cấp cho ta khá là nhiều cách đọc tập cấu hình thông qua định dạng tập tin như php, yaml, json, ini bạn có thể xem chi tiết tại đây https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/config.html

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Apr 28/17 at 01:07

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
602 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
588 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
629 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
500 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,747 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,048 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,108 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,292 views
Apr 30/17 at 03:20