Giới thiệu class Config của Phalcon PHP

Gsviec . 144 Videos
446 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Phalcon cung cấp cho ta khá là nhiều cách đọc tập cấu hình thông qua định dạng tập tin như php, yaml, json, ini bạn có thể xem chi tiết tại đây https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/config.html

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Apr 28/17 at 01:07

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
556 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
533 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
576 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
446 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,695 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,003 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,060 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,240 views
Apr 30/17 at 03:20