Giới thiệu class Config của Phalcon PHP

Gsviec . 151 Videos
565 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Phalcon cung cấp cho ta khá là nhiều cách đọc tập cấu hình thông qua định dạng tập tin như php, yaml, json, ini bạn có thể xem chi tiết tại đây https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/config.html

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Apr 28/17 at 01:07

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:2:46
665 views
Apr 28/17 at 12:58
0:2:10
669 views
Apr 28/17 at 12:59
0:2:9
762 views
Apr 28/17 at 01:06
0:6:7
565 views
Apr 28/17 at 01:07
0:2:3
8,820 views
Apr 28/17 at 12:58
0:13:51
3,111 views
Apr 30/17 at 03:12
0:2:39
3,170 views
Apr 30/17 at 03:19
0:8:54
7,358 views
Apr 30/17 at 03:20