Giới thiệu class Config của Phalcon PHP

Gsviec . 155 Videos
704 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Phalcon cung cấp cho ta khá là nhiều cách đọc tập cấu hình thông qua định dạng tập tin như php, yaml, json, ini bạn có thể xem chi tiết tại đây https://docs.phalconphp.com/en/latest/reference/config.html

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Apr 28/17 at 01:07

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:6:28
601 views
Sep 17/17 at 10:27
0:7:11
0:1:46
608 views
Sep 17/17 at 10:13
0:18:40
0:7:54
0:10:13
858 views
Jun 16/17 at 02:49