Cài đặt Plugin và Theme trong Wordpress Buy now

Gsviec . 157 Videos
768 views

Category :

Wordpress

Content :

Như bạn biết đó là khi cài đặt xong WordPress thì công việc tiếp theo là cài đặt các theme và plugin để giúp cho website ngon hơn, do đó trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó

Nếu bạn cài trren XAMP sẽ không bị lỗi đòi FTP, còn Linux sẽ gặp lỗi thì bạn xem bài viết https://gsviec.com/blog/tat-tai-khoan-ftp-khi-upload-theme-trong-wordpress để khắc phục

Release Date:

Mar 24/17 at 04:34

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
1,225 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
860 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
895 views
Mar 29/17 at 03:24