Cài đặt Plugin và Theme trong Wordpress

Gsviec . 151 Videos
316 views

Category :

Wordpress

Content :

Như bạn biết đó là khi cài đặt xong WordPress thì công việc tiếp theo là cài đặt các theme và plugin để giúp cho website ngon hơn, do đó trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó

Nếu bạn cài trren XAMP sẽ không bị lỗi đòi FTP, còn Linux sẽ gặp lỗi thì bạn xem bài viết https://gsviec.com/blog/tat-tai-khoan-ftp-khi-upload-theme-trong-wordpress để khắc phục

Release Date:

Mar 24/17 at 04:34

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:34
361 views
Mar 29/17 at 05:45
0:8:22
297 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:52
308 views
Mar 29/17 at 03:24
0:0:58
350 views
Mar 29/17 at 03:24
0:6:8
316 views
Mar 29/17 at 01:48
0:2:28
0:5:22
317 views
Mar 28/17 at 11:31