Thiết lập chứng thực cá nhân cho git

Gsviec . 157 Videos
997 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình git trước khi bạn commit(đưa) code lên github, cũng như tạo một một repo trên github và cuối cùng là invited một thành viên tham gia vào tổ chức

Tôi sẽ demo video này trên hai nền tảng đó là Window và MacOS. Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 19/17 at 09:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
1,089 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
957 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
613 views
Mar 29/17 at 03:59