Thiết lập chứng thực cá nhân cho git

Gsviec . 155 Videos
576 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình git trước khi bạn commit(đưa) code lên github, cũng như tạo một một repo trên github và cuối cùng là invited một thành viên tham gia vào tổ chức

Tôi sẽ demo video này trên hai nền tảng đó là Window và MacOS. Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 19/17 at 09:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
510 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
537 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
355 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
630 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
576 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
439 views
Mar 28/17 at 10:02