Giới thiệu NAT trong AWS

Gsviec . 155 Videos
156 views

Category :

DevOps

Content :

Trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn khái niệm cơ bản về NAT, cũng như khi nào bạn nên dùng nó

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jul 21/18 at 09:24

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
176 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
156 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
262 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
303 views
Jul 15/18 at 09:59