Kết hợp hai dịch vụ S3 và Cloudfront với nhau

Gsviec . 155 Videos
451 views

Category :

DevOps

Content :

Trong hai video trước tôi đã giới thiệu các bạn S3 và Cloudfront là gì rồi vì vậ trong video này tôi sẽ giải thích cho bạn làm thế nào kết hợp hai dịch vụ này làm việc chung với nhau

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Apr 18/17 at 09:33

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
140 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
122 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
213 views
Jul 15/18 at 10:13
0:13:39
250 views
Jul 15/18 at 09:59
0:9:4
182 views
Jul 15/18 at 09:44