Kết hợp hai dịch vụ S3 và Cloudfront với nhau

Gsviec . 157 Videos
544 views

Category :

DevOps

Content :

Trong hai video trước tôi đã giới thiệu các bạn S3 và Cloudfront là gì rồi vì vậ trong video này tôi sẽ giải thích cho bạn làm thế nào kết hợp hai dịch vụ này làm việc chung với nhau

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Apr 18/17 at 09:33

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:15:5
0:7:54
0:11:5
210 views
Aug 11/18 at 02:32
0:8:51
186 views
Jul 21/18 at 09:24
0:11:1
302 views
Jul 15/18 at 10:13