Fix lỗi CAA trên AWS [Certificate Authority Authentication AWS and Cloudflare] Buy now

Phalcon . 33 Videos
218 views

Category :

default

Content :

Cũng khá lâu rồi gsviec mới ra lại video, do mới chuyển chỗ làm devops:) thì trong video này mình sẽ chia sẽ các bạn một tip để khăc phục lỗi CAA trên AWS khi bạn dùng một dich vụ bên thứ 3 để quản lý DNS mà cụ thể trong trường hợp này là cloudflare.

Hiện tại mình đang làm nfq.asia, đang có nhu cầu tuyển devops và php devloper nếu bạn nào hứng thú thì liên lạc với mình qua email: [email protected]

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Sep 29/19 at 05:19

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist