Làm quen giao diện trên Github

Gsviec . 155 Videos
419 views

Category :

GIT

Content :

Trong bài học này tôi sẽ giới thiệu các bạn về giao diện của Github như là tạo một tổ chức hoặc công ty dùng để chứa mã nguồn code, và giải thích lý do tại sao bạn nên làm thế

Bạn có thể xem nhiều video nữa trên https://gsviec.com

Release Date:

Mar 19/17 at 04:35

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:3:41
461 views
Mar 28/17 at 10:03
0:8:42
504 views
Mar 29/17 at 03:25
0:3:54
317 views
Mar 29/17 at 03:59
0:4:45
587 views
Mar 29/17 at 05:47
0:6:29
529 views
Mar 28/17 at 04:16
0:5:36
419 views
Mar 28/17 at 10:02