Giới thiệu VPC peerning trong AWS

Gsviec . 157 Videos
455 views

Category :

DevOps

Content :

Nếu bạn nào đã từng thắc mắc liệu chúng ta có thể kết nối 2 VPC hay nhiều VPC lại với nhau được không, thì video này dành cho bạn

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jul 15/18 at 10:13

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist