Tạo khung sường ứng dụng Phalcon PHP

Gsviec . 157 Videos
992 views

Category :

Phalcon PHP

Content :

Không giống như các FW PHP khác khi bạn cài đặt Phalcon nó chỉ là một extendion do đó bạn cần phải tự tạo các khung sườn cho dự án riêng của bạn, do đó bạn có thể tuỳ biến dễ dàng đây cũng chính là một trong điểm mạnh của Phalcon PHP nhưng cũng chính là điểm yếu của nó, nếu bạn nào theo trường phái chấp nhận các quy định của người phát triển FW đó, chẳn hạn như Laravel hay ruby on rails bạn chỉ lấy cái mẫu Sekeleton của họ thôi, chứ còn tuỳ biến lại thì nát bét hết.

Ví dụ bạn thử tuỳ biến Laravel thành modular structure thử xem, thì mấy cái lệnh artisan của nó banh chành luôn, nhưng không thể phủ nhận nếu bạn dùng những tuỳ chọn mặc định từ Laravel thì dự án bạn code cực nhanh.

https://github.com/phalcon/mvc

Khi bạn tự tay thiết kế một cái Sekeleton thì bạn sẽ hiểu được những gì vận hành của dự án bạn

phalcon project phalcon-canban --enable-webtools

Release Date:

Apr 28/17 at 01:05

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:6:28
745 views
Sep 17/17 at 10:27
0:7:11
0:1:46
736 views
Sep 17/17 at 10:13
0:18:40
0:3:45
0:7:54
0:10:13
966 views
Jun 16/17 at 02:49