Giới thiệu phần Setting trong Wordpress

Gsviec . 144 Videos
252 views

Category :

Wordpress

Content :

Ở trong bài hướng dẫn về Settings này, mình sẽ hướng dẫn qua chi tiết từng thiết lập có trong mỗi phần ở khu vực Settings này. Dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ nói qua các phần thiết lập có mặc định trong WordPress chứ không thể hướng dẫn luôn các thiết lập plugin khác có trong khu vực này được

Release Date:

Mar 25/17 at 03:09

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:34
309 views
Mar 29/17 at 05:45
0:8:22
252 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:52
259 views
Mar 29/17 at 03:24
0:0:58
304 views
Mar 29/17 at 03:24
0:6:8
263 views
Mar 29/17 at 01:48
0:2:28
0:5:22
268 views
Mar 28/17 at 11:31