Giới thiệu phần Setting trong Wordpress

Gsviec . 144 Videos
218 views

Category :

Wordpress

Content :

Ở trong bài hướng dẫn về Settings này, mình sẽ hướng dẫn qua chi tiết từng thiết lập có trong mỗi phần ở khu vực Settings này. Dĩ nhiên, tôi sẽ chỉ nói qua các phần thiết lập có mặc định trong WordPress chứ không thể hướng dẫn luôn các thiết lập plugin khác có trong khu vực này được

Release Date:

Mar 25/17 at 03:09

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:34
269 views
Mar 29/17 at 05:45
0:8:22
218 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:52
226 views
Mar 29/17 at 03:24
0:0:58
267 views
Mar 29/17 at 03:24
0:6:8
220 views
Mar 29/17 at 01:48
0:2:28
0:5:22
234 views
Mar 28/17 at 11:31