Bài 2: Giới thiệu Availability Zone(AZ) Buy now

Phalcon . 33 Videos
47 views

Category :

default

Content :

Giới thiệu Availability Zone(AZ)

Chào mừng các bạn đến với khoá học AWS-101 trên Gsviec thì trong video trước chúng ta đã đi qua khái niệm region là gì rồi, thì trong video này chúng ta sẽ đi đến khái niệm Availability Zone chúng ta sẽ gọi tắt nó AZ. OK

Thì trong AWS mỗi một region lại có một hoặc nhiều AZ,

Chúng ta hãy xem xét một hình ảnh sau trong ví dụ này là Region Oregon(us-west-2) là vùng cung cấp dịch vụ AWS trên toàn thế giới nhưng còn bên trong region Ore gon lại có các cụm data center độc lập nhau

như us-west-2a,us-west-2b,us-west-2c, và AWS gọi là AZ.

Chúng ta có thể hiểu nôn na là mỗi một AZ là những cụm data center, nếu như Công ty AWS mà triển khai tại việt nam thì thường chúng ta sẽ có 3 cụm tôi đoán vậy, một cụm miền bắc, miền trung và miền nam.

Tóm lại về định nghĩa AZ trong AWS:

  • Mỗi Region bao gồm nhiều AZ hoạt động độc lập nhau.

  • Các AZ có vị trí riêng biệt nên những sự cố như động đất, cháy, .. chỉ có tác động trên một AZ

  • AZs được kết nối dự phòng với nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển cấp 1(tier-1). Dịch vụ vận chuyển có thể cần đến trong trường hợp bạn yêu cầu 1 bản copy vật lí của toàn bộ dữ liệu của bạn trên AWS…

  • AZs trên môt Region được kết nối với nhau thông qua đường truyền riêng có độ trễ thấp , thông qua high-speed private fiber do aws phát triển gọi là Amazon-owned fiber.

  • Multi-AZ, tính năng phân phối tài nguyên trên nhiều vùng AZs, tài nguyên trên các AZ của một Region có thể được chia sẻ với nhau cung cấp Tính sẵn sàng cao(tính năng mở rộng, sẽ tốn thêm chi phí) ví dụ khi bạn tạo một con database trên AWS mà dùng tính năng Multi-AZ thì chi phí sẽ gấp đôi các các bạn nhớ chú ý điều này nhé

  • Tài nguyên trên AZs ở mỗi Region độc lập với AZs đó theo từng tài khoản. Ví dụ Region us-west-2 với AZ là us-east-2a có thể không có cùng vị trí với AZs us-east-2a của tài khoản khác.

Release Date:

Oct 25/20 at 02:55

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
1
0:5:6
20 views
Oct 25/20 at 03:02
3
0:5:6
21 views
Oct 25/20 at 03:02
4
0:6:6
5
0:6:6
101 views
Oct 25/20 at 03:02
7
0:8:03
8
0:13:03
46 views
Oct 25/20 at 03:02
9
0:13:03
10
0:04:16
11
0:04:16
12
0:03:16
13
0:09:16
45 views
Oct 25/20 at 03:19
15
0:08:16