Cài đặt Wordpress trên Window

Gsviec . 157 Videos
650 views

Category :

Wordpress

Content :

Trên thực tế có nhiều cách để bạn cài và thiết lập WordPress, nhưng GSVIEC xin giới thiệu với mọi người cách install WordPress cùng với XAMPP trên localhost để thử nghiệm trước.

Release Date:

Mar 23/17 at 04:59

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
1,219 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
855 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
890 views
Mar 29/17 at 03:24