Cài đặt Wordpress trên Window Buy now

Gsviec . 157 Videos
654 views

Category :

Wordpress

Content :

Trên thực tế có nhiều cách để bạn cài và thiết lập WordPress, nhưng GSVIEC xin giới thiệu với mọi người cách install WordPress cùng với XAMPP trên localhost để thử nghiệm trước.

Release Date:

Mar 23/17 at 04:59

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:12:12
1,225 views
Apr 18/17 at 12:27
0:3:25
860 views
Mar 28/17 at 09:17
0:0:58
895 views
Mar 29/17 at 03:24