Cài hệ điều hành cho Raspberry Pi trên Window, Linux và MacOS Buy now

Phalcon . 31 Videos
378 views

Category :

DevOps

Content :

Việc cài đặt Raspberry pi cho các bạn mới bắt đầu học IOT là không khó, nhưng có thể có nhiều bạn không biết cách cài đặt thì video này là dành cho bạn

File cấu hình wifi wpa_supplicant.conf

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=VN

network={
        ssid="lackky.com"
        psk="lackkylove"
}

Release Date:

Feb 25/19 at 04:09

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist