Tổng quan giao diện Wordpress

Gsviec . 144 Videos
269 views

Category :

Wordpress

Content :

Như bạn biết thì để học một cái gì đó nhanh nhất thì chúng ta cần phải có cái nhìn tổng quan về nó, vì vậy trong video này tôi sẽ giới thiệu các bạn tổng quan Wordpress

Release Date:

Mar 24/17 at 03:56

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist
0:5:34
269 views
Mar 29/17 at 05:45
0:8:22
217 views
Mar 29/17 at 03:25
0:5:52
225 views
Mar 29/17 at 03:24
0:0:58
266 views
Mar 29/17 at 03:24
0:6:8
219 views
Mar 29/17 at 01:48
0:2:28
0:5:22
234 views
Mar 28/17 at 11:31