Cài đặt ngôn ngữ golang trên raspberry pi

Phalcon . 16 Videos
235 views

Category :

default

Content :

Khi lập trình ứng dụng nhúng trên raspberry chúng ta thường sữ dụng python hoặc C, nhưng còn có một ngữ khá là hay đó là golang vì vậy trong video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách xài đặt ngôn ngữ golang trên raspberry pi

Release Date:

Mar 1/19 at 07:40

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist