Giới thiệu Termius dùng để quản lý VPS Buy now

Phalcon . 33 Videos
373 views

Category :

DevOps

Content :

Termius là phần mềm hỗ trợ điều khiển server thông qua mạng internet, Nó hỗ trợ nhiều giao thức mạng, bao gồm SCP, SSH, Telnet, rlogin...

Để xem nhiều video bạn có thể truy cập vào website: https://gsviec.com

Release Date:

Jun 23/19 at 06:31

License:

Standard

Share:

Link:

Start at:

Embed:

Video Size:

Download:

Jump to:

Introduction 0:00 - 2:16
Gameplay 2:17 - 3:19
Cut Scene 3:20 - 8:33
Review 8:34 - 9:27
Overall Rating 9:28 - 11:06

Add to Playlist:

Create New Playlist